Wat en hoe

Wat doe ik?

Ik begeleid mensen, waaronder leiders, en organisaties effectief om te gaan met transitie en transformatie. Ik heb een passie voor menselijke ontwikkeling, individueel en collectief. Ik ben een expert in het faciliteren van mensen en groepen met verschillende perspectieven en belangen om samen nieuwe aanpakken te ontwikkelen waarmee je complexe uitdagingen aan kan gaan. Ik maak die ontwikkeling mee in de vorm van een passende mix van sessies 1:1, kleine groepen, met directie-, management- en operationele teams en ook in grote groepen van (alle) betrokkenen.

Van waar uit werk ik

Menselijke dynamiek fascineert mij en daarin de kracht van verbinding. Met jezelf, met anderen en met de ‘bedoeling’ van een organisatie. Zo blijf je ontwikkelen in een tijdperk van verandering en een verandering van tijdperk. Voor verbinding is waardering de basis, als eerste van wat er nu gebeurt vanuit ieders perspectief. Zo ontdek je meer over wat maakt dat je doet wat je nu doet: de identiteit van mensen en de organisatie. Op basis daarvan kan het gesprek ontstaan over het idee wat je met elkaar zou willen; uit de verlangens zijn gezamenlijke realistische verwachtingen op te maken over wat te blijven doen, wat uit is te bouwen en wat te veranderen. En vervolgens onderzoek je wat de eerste stappen zijn op weg daar naar toe. Veelal oncomfortabele stappen, wat nieuw en anders. Als die acceptabel oncomfortabel zijn kan het lukken.

Dit klinkt simpel in intentie en blijkt vaak lastig in gedrag. Om dat toch te laten slagen heb je elkaar nodig. En als dat toch lukt, dan ontwikkel je samen iets. Ontwikkeling en verandering van organisaties begint dus in mijn visie bij persoonlijke ontwikkeling. En het is voor mij waardevol elke keer dat ik daar een bijdrage aan kan leveren, ook omdat het mij doet ontwikkelen.